Šta je Dropshipping?

Dropshipping je tip poslovanja gde se roba odnosno proizvodi namenjeni prodaji ne skladište u prostoru kompanije već se ta usluga poverava kompaniji specijalizovanoj za skladištenje i isporuku. Dropshipping model omogućava preduzetnicima da se ne bave ozbiljnim logističkim poslom, već da se koncetrišu na marketing, dobru promociju i prodaju svog proizvoda. Postoji mnogo razloga zašto je…

Read more "Šta je Dropshipping?"