Šta je Growth Hacking?

Growth Hacking (hakovanje rasta) je proces experimentisanja kroz faze aktivnosti marketinga i prodaje kako bi se identifikovali najefikasniji načini za rast poslovanja. Algoritmi prikupljaju ogromne količine podataka o našem ponašanju na Internetu, sa tim otvara se mogućnost struktuiranja i upravljanja podacima kroz marketinški tok. Ova marketing tehnika se naziva Hakovanje Rasta na engleskom Growth Hacking.…

Read more "Šta je Growth Hacking?"