Šta je SaaS?

SaaS je poslovni proces prodaje softvera klijentima putem interneta na osnovu mesečnog ili godišnjeg modela pretplate.

Razvoj tehnologije u poslednjoj deceniji omogućio je razvoj novih poslovnih pravaca i modela prodaje softvera. Jedan od novih modela prodaje koje je doneo razvoj cloud tehologije je softver kao usluga ili skraćeno SaaS (software as a service).

SaaS model prodaje razlikuje se od tradicionalnog načina prodaje softvera koji su postavili veliki sistem integratori (uglavmom tuđe tehologije) u protekle dve decenije.

U SaaS modelu prodavci su fokusirani na sticanje novih kupaca, nadogradnju postojećih paketa ili zadržavanje klijenata koji žele da prekinu saradnju.

To podrazumeva da prodavac mnogo više komunicira putem imejl poruka i telefona, a mnogo manje putuje da se vidi sa klijentom na sastanku noseći laptop od par kilograma na ramenu.

Budući da je SaaS model skup za krajnju prodaju klijentu, uglavnom se biznis model zasniva na iznajmljivanju potrebnog softvera uz mesečno ili godišnje plaćanje.

Ceo ciklus prodaje je ponekad dug i zahteva više dodirnih tačaka između odeljenja prodaje i marketinga, pre nego klijent bude spreman da postane kupac Vašeg softverskog rešenja. Više o marketing toku možete pronaći ako kliknete ovde.

Marketing neguje svaku tačku komunikacije sa potencijalnim klijentom dok ne dodje do kvalfikacije za prodaju ili demo. Zatim prodavac preuzima komunikaciju i procenjuje sledeće korake.

Ovde govorimo o direktnom marketingu koji se uglavnom radi na Internetu. Direktan marketing danas poseduje saas dostupne servise i alate za automatizaciju i analitiku.

Što nam daje neverovatne mogućnosti jasne i precizne segmentacije mogućih potencijalnih kupaca. Dobro osmišljene lending stranice na kojima je privlačan tekst sa jasnom porukom i dobro pozicionirana ,,Call to action,, poruka u stanju su da brzo dovedu nove kupce za Vaš servis.

Sve ovo podrazumeva da imate informacije ili bar dobre pretpostavke ko je zapravo Vaš kupac.

Prodavci iz ovde grane industrije moraju biti jasni i precizni u komunikaciji sa klijentom i moraju predstaviti prednosti svog rešenja u odnosu na konkurenciju. Vrlo je važno raspitati se putem telefona ili imejla o potrebama klijenta unapred.

Zatim prezentaciju prilagoditi potrebama klijenta. Ako dobro prikažete rešenje klijentovog problema na prezentaciji, budite sigurni da, ako zadovoljite ostale poslovne uslove, velike šanse su da dobijete posao.

Profesionalna usluga i pažnja usmerena na detalje u komunikaciji sa klijentom su od presudnog značaja za zatvaranje prodaje u saas biznis modelu.

Prodavci moraju da budu dobro upućeni u način rada njihovog softvera i da demonstriraju rešenje problema tokom prezentacije.

Ponekad saas model može da bude složen, tada je dobro na prezentaciju povesti inženjera ili menadžera projekta koji može da pomogne sa dodatnim objašnjenjima pojedinih delova servisa koji su bitni za klijenta.