Šta je Docker?

Docker je alat koji pomaže u svakodnevnom DevOps poslu, tako što olakšava prenos aplikaciju u jednom paketu na bilo koje cloud okruženje gde se nalazi instaliran Docker. Koristeći alat programer može da kreira, raspoređuje i pokreće aplikacije u kontejnerima, dok je upravljanje kontejenrima radi Docker.

Jedna od najvećih prednosti Dockera je to što koristi mnogo manje resursa u odnosu na virtuelizaciju.

Kontejner omogućava programeru da spakuje aplikaciju sa svim njenim delovima koji su joj potrebni, kao što su biblioteke i drugi zavisni fajlovi za nesmetan rad, a zatim da otpremi kontejner na drugo okruženje. Recimo na Amazon ili Google public cloud. Takođe organizacija može da koristi Kuberenetes platformu u On-premises okruženju kod sebe u datacentru.