Šta je SaaS?

SaaS je poslovni proces prodaje softvera klijentima putem interneta na osnovu mesečnog ili godišnjeg modela pretplate. Razvoj tehnologije u poslednjoj deceniji omogućio je razvoj novih poslovnih pravaca i modela prodaje softvera. Jedan od novih modela prodaje koje je doneo razvoj cloud tehologije je softver kao usluga ili skraćeno SaaS (software as a service). SaaS model prodaje razlikuje…

Read more "Šta je SaaS?"