Šta je Dropshipping?

Dropshipping je tip poslovanja gde se roba odnosno proizvodi namenjeni prodaji ne skladište u prostoru kompanije već se ta usluga poverava kompaniji specijalizovanoj za skladištenje i isporuku. Dropshipping model omogućava preduzetnicima da se ne bave ozbiljnim logističkim poslom, već da se koncetrišu na marketing, dobru promociju i prodaju svog proizvoda. Postoji mnogo razloga zašto je…

Read more "Šta je Dropshipping?"

Šta je Growth Hacking?

Growth Hacking (hakovanje rasta) je proces experimentisanja kroz faze aktivnosti marketinga i prodaje kako bi se identifikovali najefikasniji načini za rast poslovanja. Algoritmi prikupljaju ogromne količine podataka o našem ponašanju na Internetu, sa tim otvara se mogućnost struktuiranja i upravljanja podacima kroz marketinški tok. Ova marketing tehnika se naziva Hakovanje Rasta na engleskom Growth Hacking.…

Read more "Šta je Growth Hacking?"

Šta je SaaS?

SaaS je poslovni proces prodaje softvera klijentima putem interneta na osnovu mesečnog ili godišnjeg modela pretplate. Razvoj tehnologije u poslednjoj deceniji omogućio je razvoj novih poslovnih pravaca i modela prodaje softvera. Jedan od novih modela prodaje koje je doneo razvoj cloud tehologije je softver kao usluga ili skraćeno SaaS (software as a service). SaaS model prodaje razlikuje…

Read more "Šta je SaaS?"