Digitalna Transformacija

Digitalna transformacija je metoda koja uključuje korištenje digitalne tehologije za generisanje novog ili unapređenje postojećeg poslovnog procesa ili iskustva klijenta da bi se zadovoljile potrebe tržišta.

Svet se svakim danom sve više oslanja na tehologiju i digitalne kanale komunikacije. Nove tehologije kao  internet things, big data, blockchain, cloud, 3D printing, veštačka inteligencija itd. menjaju kompanije. Sa promenom kompanija dolazi promen poslovnih procesa. Proces digitalne transformacije daje mogućnost za unapređenje tradicionalnih poslovnih procesa. Tradicionalni poslvni procesi poslovanja su: distribucije roba i isluga, brend menadžment i svakako najvažnije korisničko iskustvo.

Ukratko, koristeći savremene tehnologije imamo mogućnost da bolje razumemo kako se naš klijent oseća u procesu poslovanja sa nama. Digitalna transformacija omogućava nove načine poslovanja u digitalnom dobu u kome živimo danas. Trudimo da razumemo emocije kod naših klijenata a na kraju i da naučimo mašine kako da rade neke delove procesa samostalno, jednako dobro kao i čovek.

Digitalna transformacija ima za cilj da prilagodi dostupne tehnolgije u kompaniji kao svakodnevni način poslovanja koji za cilj ima bolje i brže obavljanje aktivnosti umerenih prema kvalitenoj usluzi za krajnjeg korisnika odnosno klijenta.

Ne tako davno većina radnih organizacija je vodila svoje poslvanje u vidu papirne evidencije. Poslovne informacije su često bile identične, bilo da su napisane rukom u knjigama ili ukucane u tekstove. Rukovali ste fizičkim dokumentima – papirima i spajalicama, štampačima i faksovima – ako ste želeli da razmenite informacije.

Ipak, mašine su ubrzo postale popularne i većina organizacija je započela integraciju svih ovih zapisa u digitalne dokumente. Način prenošenja materijala s papira u digitalni format naziva se digitalizacijom. Kada su dokumenta i podaci postli digitalizovani bilo je moguće razvijati nove poslevne procese i započeti digitalnu transformaciju.

Digitalizovane informacije su bile mnogo lakše za pronaći i deliti sa drugima, ali način na koji su industrije koristile svoje moderne digitalne zapise nije dugo evoluirao od pokušaja kopiranja klasičnog starog modela sa datotekama i arhivama.

Zašto je digitalna transformacija važna?

Postoji mnogo razloga zbog kojih su kompanije suočene da prolaze proces digitalne transformacije ali naj bitni je svakako taj da moraju da prežive život u digitalnom dobu. Na primer, nove generacije milenijalaca koje stasavaju i počinju svoje radne karijere danas, su odrasle u digitalnom dobu, njihova očekivanja kao klijenta, su da kompanije potpuno koriste digitalne kanale za kompunikaciju.

Sa druge strane, mnoge kompanije pokušavaju da prate ovaj trend i hrabro se suočavaju sa izazovima kako bi pokazali da mogu brzo da se prilagode promenama na tržištu i zamene klasične analogne procese novim digitalnim.

Unapređenje korisničkog iskustva oduvek je bio glavni cilj i zaista ključna komponenta digitalne transformacije. Ono što je je promenilo zauvek korisničko iskustvo jeste skuplanje podataka o klijentima sa bilo kog uređaja. I mogućnost da se ti podaci koriste kasnije za poboljšanje šansi za privlačenje novih klijenata. Pored toga bitno je napomenuti i da je, proces traženja relevantnih podataka takođe je postao mnogo efikasniji.

Iako IT odeljenja nose ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji ova promena mora da se izvrši na nivou cele kompanije. Ipak na kraju, digitalna transformacija je proces promene kulture u kompaniji, znači opet ljudska stvar.

Prema dostupnim podacima vodećih izvora na Internetu, digitalne transformacije stagniraju ili propadaju iz nekoliko razloga, pre svega zbog nekvalitetnog menađžment, pogrešne komunikacije između IT-a i kompanije, manju angažovanost zaposlenih i loše postavljene procese.