Digitalna Transformacija

Digitalna transformacija je metoda koja uključuje korištenje digitalne tehologije za generisanje novog ili unapređenje postojećeg poslovnog procesa ili iskustva klijenta da bi se zadovoljile potrebe tržišta. Svet se svakim danom sve više oslanja na tehologiju i digitalne kanale komunikacije. Nove tehologije kao  internet things, big data, blockchain, cloud, 3D printing, veštačka inteligencija itd. menjaju kompanije.…

Read more "Digitalna Transformacija"

Šta je Cloud Native?

Tehološki progres reoblikuje naše živote na jako dubok način za kratko vreme. Posledice razvoja tehologije danas osećamo svuda oko nas. Promenili smo način na koji organizujemo putovanja, naše vreme i viđanje sa drugim ljudima. Putem socijalnih mreža saznajemo stvari o drugim ljudima i omiljenim brendovima. Samovozeći automobili dostavljaju picu u Silikonskoj dolini, dronovi raznose pakete…

Read more "Šta je Cloud Native?"

Šta je Kubernetes?

Kubernetes je platforma otvorenog koda za raspoređivanje, skaliranje i upravljanje kontejnerskim aplikacijama. Kao orkestrator upravlja radom kontejnera na klasteru kao i radnim opterećenjem, kako bi se osigurao konstantan rad aplikacije u slučaju otakizivanja jednog noda. Ne tako davno koristili smo i razvijali monolitne aplikacije sa ogromnim silosima baza podataka koje su rasle sa novim funkcijama…

Read more "Šta je Kubernetes?"

Šta je Docker?

Docker je alat koji pomaže u svakodnevnom DevOps poslu, tako što olakšava prenos aplikaciju u jednom paketu na bilo koje cloud okruženje gde se nalazi instaliran Docker. Koristeći alat programer može da kreira, raspoređuje i pokreće aplikacije u kontejnerima, dok je upravljanje kontejenrima radi Docker. Jedna od najvećih prednosti Dockera je to što koristi mnogo…

Read more "Šta je Docker?"

Šta je SaaS?

SaaS je poslovni proces prodaje softvera klijentima putem interneta na osnovu mesečnog ili godišnjeg modela pretplate. Razvoj tehnologije u poslednjoj deceniji omogućio je razvoj novih poslovnih pravaca i modela prodaje softvera. Jedan od novih modela prodaje koje je doneo razvoj cloud tehologije je softver kao usluga ili skraćeno SaaS (software as a service). SaaS model prodaje razlikuje…

Read more "Šta je SaaS?"