Digitalna Transformacija

Digitalna transformacija je metoda koja uključuje korištenje digitalne tehologije za generisanje novog ili unapređenje postojećeg poslovnog procesa ili iskustva klijenta da bi se zadovoljile potrebe tržišta. Svet se svakim danom sve više oslanja na tehologiju i digitalne kanale komunikacije. Nove tehologije kao  internet things, big data, blockchain, cloud, 3D printing, veštačka inteligencija itd. menjaju kompanije.…

Read more "Digitalna Transformacija"

Šta je Cloud Native?

Tehološki progres reoblikuje naše živote na jako dubok način za kratko vreme. Posledice razvoja tehologije danas osećamo svuda oko nas. Promenili smo način na koji organizujemo putovanja, naše vreme i viđanje sa drugim ljudima. Putem socijalnih mreža saznajemo stvari o drugim ljudima i omiljenim brendovima. Samovozeći automobili dostavljaju picu u Silikonskoj dolini, dronovi raznose pakete…

Read more "Šta je Cloud Native?"

Šta je Kubernetes?

Kubernetes je platforma otvorenog koda za raspoređivanje, skaliranje i upravljanje kontejnerskim aplikacijama. Kao orkestrator upravlja radom kontejnera na klasteru kao i radnim opterećenjem, kako bi se osigurao konstantan rad aplikacije u slučaju otakizivanja jednog noda. Ne tako davno koristili smo i razvijali monolitne aplikacije sa ogromnim silosima baza podataka koje su rasle sa novim funkcijama…

Read more "Šta je Kubernetes?"

Šta je Dropshipping?

Dropshipping je tip poslovanja gde se roba odnosno proizvodi namenjeni prodaji ne skladište u prostoru kompanije već se ta usluga poverava kompaniji specijalizovanoj za skladištenje i isporuku. Dropshipping model omogućava preduzetnicima da se ne bave ozbiljnim logističkim poslom, već da se koncetrišu na marketing, dobru promociju i prodaju svog proizvoda. Postoji mnogo razloga zašto je…

Read more "Šta je Dropshipping?"

Šta je Growth Hacking?

Growth Hacking (hakovanje rasta) je proces experimentisanja kroz faze aktivnosti marketinga i prodaje kako bi se identifikovali najefikasniji načini za rast poslovanja. Algoritmi prikupljaju ogromne količine podataka o našem ponašanju na Internetu, sa tim otvara se mogućnost struktuiranja i upravljanja podacima kroz marketinški tok. Ova marketing tehnika se naziva Hakovanje Rasta na engleskom Growth Hacking.…

Read more "Šta je Growth Hacking?"